Restaurant Price   //

År:  2011 - 2012
Areal:

1.200 m2

Lejer: Restaurant Brdr. Price
Bygherre: NREP og COIN
Arkitekt: Design Group Architects A/S

 

Kort beskrivelse:

Indretning af restaurant til Brdr. Price i det fredede Rosenborganneks. Indretning af produktionskøkken og frokostkøkken og spisesal til betjening af 200 kuverter.

 

Skimmelsanering, kloakarbejder for storkøkken, oppudsning af vægge, installationer til storkøkken og indretning af fredede lokaler.