PRØVEBLOK 85 – FREMTIDENS TAASTRUPGAARD

Rasmus Friis A/S skal til oktober 2022 renovere Blok 85. Blok 85 er udpeget som prøveblok i renoveringsprojektet. Erfaringerne og projektmaterialet fra prøveblokken skaber fundamentet for en fuldskalarealisering af helhedsplanen. For nuværende er vi i gang med samprojekteringen.

Udgangspunktet for Helhedsplanen er et meget stort behov for at give kvarteret og boligerne et væsentlig kvalitetsløft samt den af folketinget vedtagne Parallelsamfundspakken.

Parallelsamfundspakken der for Taastrupgaards vedkommende bestemmer, at antallet af almene familieboliger i 2030 via en Helhedsplan skal være nedbragt til 40% af 2010-niveauet resulterer i at boligantallet skal reduceres med 107 boliger, og at en række boliger sammenlægges, boliger omlægges til studie, tilgængelighed, og der introduceres nye boligtyper, som tagboliger med egen terrasse og Drive-in boliger.

Byggeperiode 2022-2023 Beliggenhed Høje Taastrup  Entrepriseform Storentreprise
Bygherre AKB Taastrup v/KAB Ingeniør Wissenberg  Arkitekt Vandkunsten

SE PROJEKT

Shopping Basket