Billede1

PRØVEBLOK 85 – FREMTIDENS TAASTRUPGAARD

Rasmus Friis A/S skal til oktober 2022 renovere Blok 85. Blok 85 er udpeget som prøveblok i renoveringsprojektet. Erfaringerne og projektmaterialet fra prøveblokken skaber fundamentet for en fuldskalarealisering af helhedsplanen. For nuværende er vi i gang med samprojekteringen.

Udgangspunktet for Helhedsplanen er et meget stort behov for at give kvarteret og boligerne et væsentlig kvalitetsløft samt den af folketinget vedtagne Parallelsamfundspakken.

Parallelsamfundspakken der for Taastrupgaards vedkommende bestemmer, at antallet af almene familieboliger i 2030 via en Helhedsplan skal være nedbragt til 40% af 2010-niveauet resulterer i at boligantallet skal reduceres med 107 boliger, og at en række boliger sammenlægges, boliger omlægges til studie, tilgængelighed, og der introduceres nye boligtyper, som tagboliger med egen terrasse og Drive-in boliger.

Byggeperiode 2022-2023 Beliggenhed Høje Taastrup  Entrepriseform Storentreprise
Bygherre AKB Taastrup v/KAB Ingeniør Wissenberg  Arkitekt Vandkunsten

Stavnsholthave-afleveret

STAVNSHOLTHAVE

Stavnsholthave er opført som et bofællesskab der består af 25 nybyggede andelsboliger og samt et fælleshus.

Rækkehusene er udført som træhusbyggeri, hvor lys, kvalitet og design er i fokus. Byggeriet ligger tæt på skole, dagtilbud, Furesøen, indkøb og offentlig trans­port. Bofællesskabet er udført som et andelsbyggeri med flere forskellige størrelser boliger i bæredygtige materi­aler.

Byggeriet omfatter 5 boliger i en etage og 20 boliger i 2 etager samt et uopvarmet depotrum til hver bolig på
ca. 4 m2. Der er opført et fælles overdækket affaldssorter­ingsrum og et fælles overdækket aflåseligt cykelrum.

Se mere om projektet her Stavnsholthave

Byggeperiode 2020-2022  Areal 3.100 m2 Beliggenhed Farum  Entreprisesum 58 mio. DKK
Entrepriseform Totalentreprise Bygherre AB Stavnsholthave Ingeniør Wissenberg  Arkitekt Urban Power ApS

Billede1 - Kopi

PULSE N

Rasmus Friis A/S (RFAS) opfører Pulse N, hvor der skal etableres 145 boligenheder til unge og studerende (Pulse Living Youth Housing platformen) og 13 familieboliger.

Københavns Nordvestkvarter, er ved at udvikle sig til byens nye studenterkvarter. Ideen er at de praktiske og areal effektive studenterlejligheder suppleres med store fællesarealer til ophold, studieaktiviteter og for eksempel madlavning.

Hertil kommer en stor grøn tagterrasse, der vil være med til at gøre Pulse N til meget attraktive studieboliger for kommende københavnske studenter. Stueetagen får des­uden restaurant, cafe og butikker, der vil få hele kvarteret til at summe af liv.

Byggeperiode 2021-2023  Areal 10.250 m2  Beliggenhed København  Entrepriseform Totalentreprise
Bygherre Park Street Nordicom Ingeniør ABC  Arkitekt Panum & Kappel

Kernehusene_6_1

KERNEHUSENE

Kernehusene er et nyt koncept for bæredygtige boliger, som opføres i Helsinge og Slagelse, rettet mod børnefamilier og voksne uden hjemmeboende børn. Konceptet, Kernehusene, er bygget på indsigt. Og gennem en lang række analyser og fokusgrupper, har vi udviklet et rækkehuskoncept, der kan imødekomme en bred vifte af lejere. Og som i særdeleshed opfylder boligdrømmene for netop disse primære målgrupper.

Det 2 første byggerier har fået navnene Troldebakkerne i Helsinge og Garnisonsrækkerne i Slagelse. De forventes færdig ultimo 2023.

Kernehusene vil blive DGNB guld certificeret.

Se mere om konceptet her Kernehusene

Byggeperiode 2022- Beliggenhed Helsinge/Slagelse  Entrepriseform Totalentreprise Bygherre Tetris A/S
Ingeniør Wissenberg  Arkitekt Trine Schneider ApS

_29A6664

RØD LAGERBYGNING, CARLSBERG BYEN

Rød Lagerbygning, der ligger tæt på Carlsbergs hovedkon­tor, blev brugt som værksted og lagerbygning fra 1883, og er nu – nænsomt – på vej til at blive transformeret til en 10.000 m² erhvervsbygning.

I bryggeritiden fungerede bygningen som værksted og lagerbygning for de til bryggeriets tilknyttede håndværk, og er nu istandsat med opgraderede facader, og de gamle kældre, der oprindeligt blev anvendt til opbevaring, har fået nyt liv og vil indgå som en integreret del af det sam­lede projekt.

Der er bygget en ekstra etage på toppen af den ek­sisterende murstensbygning, der tilmed får en 400 m² tagterrasse med flot udsigt over Søndermarken og resten af kvarteret.

Byggeperiode 2021-2022 Areal 10.000 m2 Beliggenhed Valby Entreprisesum 50 mio. DKK
Entrepriseform Totalentreprise Bygherre CapMan Ingeniør Sweco Arkitekt Årstidernes

IMG_9527

BILLEDVEJ 6

Billedvej 6 er en totalrenovering af en ældre ejendom på to etager beliggende i Nordhavn. Totalentreprisen bestod af to hovedopgaver.

Indretning af etablering af nye erhvervslejemål:
Renoveringen bestod af indvendig nedrivning til råhus, hvorefter Rasmus Friis A/S (RFAS), i samarbejde med arkitekter, har skabt nye minimalistiske erhvervslejemål med sorte akustiklofter, naturolieret egetræsgulv og åbne kontorlandskaber med enkelte mødelokaler, indrammet af glasvægge. Lejemålene er indrettet i samarbejde med arkitekter og andre rådgivere samt – senere i processen – at skræddersy indretningen til lejerne.

Renovering af facade og fællesarealer:
Renoveringen bestod af vindues- og dørudskiftning (ca. 160 stk.). Derudover efterisolerede RFAS gårdfacaden og til sidst blev der pudset og malet.

Vejfacaden blev eftergået og repareret samt malet.

Derudover er opgangene blevet renoveret, og der er tilfø­jet et belysningsprojekt i gård og på facaden.

Byggeperiode 2020-2021 Areal 2.000 m2  Beliggenhed København  Entreprisesum 16 mio. DKK
Entrepriseform Totalentreprise Bygherre Tetris A/S  Ingeniør Acting  Arkitekter Danielsen Space Planning

Rooftop6

ROOFTOP

Projektet omfattede en komplet etablering af et kontor til 60 medarbejdere på øverste etage af Big Bio beliggende i Nordhavn.

Det blev udarbejdet i tæt samarbejde med flere forskel­lige rådgivere, herunder arkitekter, ingeniører, akustik- og indeklimarådgivere mm.

Kontoret er som udgangspunkt et åbent kontorlandskab med en mødekerne i midten af etagen bestående af 4 telefonbokse og 4 mødelokaler samt enkelte kontorer og mødelokaler jævnt fordelt og inddelt af glasvægge.

Kontoret har to forskellige niveauer, da den ene del af bygningen har en hævet gulvkonstruktion grundet ventilationsanlægget fra biografen på den underliggende etage. Som udgangspunkt er alle facader glaspartier, og loftet af traditionelle trapezplader, hvorpå Rasmus Friis A/S (RFAS) har sprøjtet et akustikprodukt på for at udnytte den store arealoverflade som disse plader har. Derudover er der to toiletkerner og tekøkkener, ét i hver sin ende af etagen.

Byggeperiode 2021 Areal 900 m2  Beliggenhed København  Entreprisesum 11 mio. DKK
Entrepriseform Totalentreprise Bygherre NREP  Ingeniør Acting  Arkitekter SMO-Arkitekt

IMG_3994

BSV 69

Projektet omhandler renovering af omklædningsrum­mene, foyer og et øvelsesrum.

Øvelsesrummet er det første rum, som bliver renoveret. Rummet har været brugt som scene ud mod en gymnas­tiksal. Da salen bliver brugt hyppigt, fik vi at lukke af med en permanent væg beklædt med lister.

Det er Kriminalforsorgens Uddannelsescenter, der lejer bygningen. Eleverne går på sommerferie i juni og er tilbage i august, i sommerferieperioden renoverer vi om­klædningsrummene og Foyeren.

Byggeperiode 2021-2022 Areal 400 m2  Beliggenhed Birkerød 
Entrepriseform Totalentreprise Bygherre SBB  Ingeniør Acting  Arkitekter SMO-Arkitekt

B1_1723

BONDEBYEN

Rasmus Friis A/S skal i gang med renovering af Bondebyen i Lyngby.

Det er et spændende projekt, da alle bygningerne fremstår i den originale bondestil og samtidig er bevaringsværdige. Bygningerne er bygget i perioden 1890-1924 og er en blanding af små rækkehuse og enfamilieshuse.

Helhedsplanen skal fremtidssikre Bondebyen, således at bygningerne fremstår genoprettet og sikres mod opstigende fugt fra jorden og samtidig bliver bygningerne bedre isoleret – og det er godt for indeklimaet. Derudover skal badeværelser renoveres og køkkener tilpasses/genmonteres.

Byggeperiode 2022-2023 Beliggenhed Kgs. Lyngby Entrepriseform Hovedentreprise
Bygherre Lyngby Almennyttige Boligselskab v/DAB Ingeniør Wissenberg

311012151

MINIHELHEDSPLAN CHRISTIANSHAVN

Vi er i gang med renovering af Afdeling 84 – Prinsessegade 55/Burmeistergade 2. Der med sine 21 boliger er en af AAB’s små afdelinger. Den ligger på Christianshavn, tæt ved kanalmiljøet, indkøbsmuligheder, institutioner og offentlig transport. Afdelingen har et fælles gårdmiljø.

Ejendommen er en hjørneejendom på 6 etager med fuld kælder. Ejendommen er opført i 1903, og er registreret med bevaringsværdig 4 (middel). Badeværelserne er senest renoveret i 1977.

I hovedtræk omfatter entreprisen renovering af kloak, badeværelser, facade mod gade og bagtrappe, udskiftning af stigstrenge, vand og afløbsinstallation, indbygning af vandmålere samt energioptimering af varmecentralen.

Byggeperiode 2022 Beliggenhed København Entrepriseform Hovedentreprise Bygherre Afdeling 84 v/Boligforeningen AAB
Ingeniør Friis Andersen Arkitekter A/S Arkitekt Friis Andersen Arkitekter A/S