Hermanhaven (2)

AGORAHAVERNE

Agorahaverne er et nyt koncept for bæredygtige seniorboligfællesskaber, som opføres i de kommende år i hele landet, rettet mod voksne uden hjemmeboende børn. Særligt ved konceptet er, at boligerne bygges omkring en stor, overdækket atriumhave, der skaber et fysisk rum for fællesskabet.

Det første byggeri har fået navnet Ibihaven og er opført i Slagelse. Ibihaven opføres i træmoduler fordi det både er bæredygtigt, giver godt indeklima og er nemt og hurtigt at bygge i. Ibihaven er DGNB guld certificeret.

Udover Ibihaven, har vi også opført Hermanhaven og Augusthaven i Næstved. For nuværende opføres Sophushaven i Slagelse, forventes færdig primo 2023, Viggohaven i Holbæk samt Roberthaven i Helsinge, begge forventes færdige ultimo 2023.

Alle “haverne” vil blive DGNB guld certificeret.

Se mere om konceptet her Agorahaverne

Byggeperiode 2019-2023 Beliggenhed Sjælland Entreprisesum ca. 75 mio. DKK pr. koncept
Entrepriseform Totalentreprise Bygherre Tetris A/S Ingeniør MOE A/S  Arkitekt Sangberg Architects A/S

Præsetemarkshusene (2)

PRÆSTEMARKSHUSENE

Rasmus Friis A/S har renoveret Præstemarkshusene for Boligselskabet Sjælland. Planen omfatter renovering af 89 eksisterende almene boliger. 68 af boligerne er flerfamiliehuse og 21 boliger er enfamiliehuse.

Opgaven omfattede både miljøsanering og genhusning af beboere i byggeperioden. Den færdige renovering på 79 boliger er fordelt på 48 boliger i flerfamiliehuse, 10 boliger i dobbelthuse og 21 boliger i enfamiliehuse. Ud over renoveringen blev der opført 12 nye rækkehuse fordelt på 4 bygninger med 3 rækkehuse i hver.

Byggeperiode 2019-2020 Areal 4.260 m2 Beliggenhed Roskilde Entreprisesum 63 mio. DKK
Entrepriseform Hovedentreprise Bygherre Boligselskabet Sjælland Ingeniør Lyngkilde Ingeniører A/S
Arkitekt SNA Arkitekter A/S

Ballerup3

BALLERUP RÅDHUS/PARKSKOLE

Rasmus Friis A/S har renoveret Ballerup Parkskole og Ballerup Rådhus i forbindelse med udvidelsen af rådhuset. Første trin i processen var at renovere de tidligere undervisningslokaler på Ballerup Parkskole, så det bliver tidssvarende kontorer og undervisningslokaler. Næste trin i processen var at etablere nye møde/samtalerum, hvor der i dag er storrumskontor på Rådhuset.

Byggeperiode 2019 • Areal 1.700 m2  Beliggenhed Ballerup Entreprisesum 7 mio. DKK
Entrepriseform Hovedentreprise Bygherre Ballerup Kommune Ingeniør Niras