Billede1

PRØVEBLOK 85 – FREMTIDENS TAASTRUPGAARD

Rasmus Friis A/S skal til oktober 2022 renovere Blok 85. Blok 85 er udpeget som prøveblok i renoveringsprojektet. Erfaringerne og projektmaterialet fra prøveblokken skaber fundamentet for en fuldskalarealisering af helhedsplanen. For nuværende er vi i gang med samprojekteringen.

Udgangspunktet for Helhedsplanen er et meget stort behov for at give kvarteret og boligerne et væsentlig kvalitetsløft samt den af folketinget vedtagne Parallelsamfundspakken.

Parallelsamfundspakken der for Taastrupgaards vedkommende bestemmer, at antallet af almene familieboliger i 2030 via en Helhedsplan skal være nedbragt til 40% af 2010-niveauet resulterer i at boligantallet skal reduceres med 107 boliger, og at en række boliger sammenlægges, boliger omlægges til studie, tilgængelighed, og der introduceres nye boligtyper, som tagboliger med egen terrasse og Drive-in boliger.

Byggeperiode 2022-2023 Beliggenhed Høje Taastrup  Entrepriseform Storentreprise
Bygherre AKB Taastrup v/KAB Ingeniør Wissenberg  Arkitekt Vandkunsten

Billede1 - Kopi

PULSE N

Rasmus Friis A/S (RFAS) opfører Pulse N, hvor der skal etableres 145 boligenheder til unge og studerende (Pulse Living Youth Housing platformen) og 13 familieboliger.

Københavns Nordvestkvarter, er ved at udvikle sig til byens nye studenterkvarter. Ideen er at de praktiske og areal effektive studenterlejligheder suppleres med store fællesarealer til ophold, studieaktiviteter og for eksempel madlavning.

Hertil kommer en stor grøn tagterrasse, der vil være med til at gøre Pulse N til meget attraktive studieboliger for kommende københavnske studenter. Stueetagen får des­uden restaurant, cafe og butikker, der vil få hele kvarteret til at summe af liv.

Byggeperiode 2021-2023  Areal 10.250 m2  Beliggenhed København  Entrepriseform Totalentreprise
Bygherre Park Street Nordicom Ingeniør ABC  Arkitekt Panum & Kappel

Kernehusene_6_1

KERNEHUSENE

Kernehusene er et nyt koncept for bæredygtige boliger, som opføres i Helsinge og Slagelse, rettet mod børnefamilier og voksne uden hjemmeboende børn. Konceptet, Kernehusene, er bygget på indsigt. Og gennem en lang række analyser og fokusgrupper, har vi udviklet et rækkehuskoncept, der kan imødekomme en bred vifte af lejere. Og som i særdeleshed opfylder boligdrømmene for netop disse primære målgrupper.

Det 2 første byggerier har fået navnene Troldebakkerne i Helsinge og Garnisonsrækkerne i Slagelse. De forventes færdig ultimo 2023.

Kernehusene vil blive DGNB guld certificeret.

Se mere om konceptet her Kernehusene

Byggeperiode 2022- Beliggenhed Helsinge/Slagelse  Entrepriseform Totalentreprise Bygherre Tetris A/S
Ingeniør Wissenberg  Arkitekt Trine Schneider ApS

Hermanhaven (2)

AGORAHAVERNE

Agorahaverne er et nyt koncept for bæredygtige seniorboligfællesskaber, som opføres i de kommende år i hele landet, rettet mod voksne uden hjemmeboende børn. Særligt ved konceptet er, at boligerne bygges omkring en stor, overdækket atriumhave, der skaber et fysisk rum for fællesskabet.

Det første byggeri har fået navnet Ibihaven og er opført i Slagelse. Ibihaven opføres i træmoduler fordi det både er bæredygtigt, giver godt indeklima og er nemt og hurtigt at bygge i. Ibihaven er DGNB guld certificeret.

Udover Ibihaven, har vi også opført Hermanhaven og Augusthaven i Næstved. For nuværende opføres Sophushaven i Slagelse, forventes færdig primo 2023, Viggohaven i Holbæk samt Roberthaven i Helsinge, begge forventes færdige ultimo 2023.

Alle “haverne” vil blive DGNB guld certificeret.

Se mere om konceptet her Agorahaverne

Byggeperiode 2019-2023 Beliggenhed Sjælland Entreprisesum ca. 75 mio. DKK pr. koncept
Entrepriseform Totalentreprise Bygherre Tetris A/S Ingeniør MOE A/S  Arkitekt Sangberg Architects A/S

IMG_3994

BSV 69

Projektet omhandler renovering af omklædningsrum­mene, foyer og et øvelsesrum.

Øvelsesrummet er det første rum, som bliver renoveret. Rummet har været brugt som scene ud mod en gymnas­tiksal. Da salen bliver brugt hyppigt, fik vi at lukke af med en permanent væg beklædt med lister.

Det er Kriminalforsorgens Uddannelsescenter, der lejer bygningen. Eleverne går på sommerferie i juni og er tilbage i august, i sommerferieperioden renoverer vi om­klædningsrummene og Foyeren.

Byggeperiode 2021-2022 Areal 400 m2  Beliggenhed Birkerød 
Entrepriseform Totalentreprise Bygherre SBB  Ingeniør Acting  Arkitekter SMO-Arkitekt

B1_1723

BONDEBYEN

Rasmus Friis A/S skal i gang med renovering af Bondebyen i Lyngby.

Det er et spændende projekt, da alle bygningerne fremstår i den originale bondestil og samtidig er bevaringsværdige. Bygningerne er bygget i perioden 1890-1924 og er en blanding af små rækkehuse og enfamilieshuse.

Helhedsplanen skal fremtidssikre Bondebyen, således at bygningerne fremstår genoprettet og sikres mod opstigende fugt fra jorden og samtidig bliver bygningerne bedre isoleret – og det er godt for indeklimaet. Derudover skal badeværelser renoveres og køkkener tilpasses/genmonteres.

Byggeperiode 2022-2023 Beliggenhed Kgs. Lyngby Entrepriseform Hovedentreprise
Bygherre Lyngby Almennyttige Boligselskab v/DAB Ingeniør Wissenberg

311012151

MINIHELHEDSPLAN CHRISTIANSHAVN

Vi er i gang med renovering af Afdeling 84 – Prinsessegade 55/Burmeistergade 2. Der med sine 21 boliger er en af AAB’s små afdelinger. Den ligger på Christianshavn, tæt ved kanalmiljøet, indkøbsmuligheder, institutioner og offentlig transport. Afdelingen har et fælles gårdmiljø.

Ejendommen er en hjørneejendom på 6 etager med fuld kælder. Ejendommen er opført i 1903, og er registreret med bevaringsværdig 4 (middel). Badeværelserne er senest renoveret i 1977.

I hovedtræk omfatter entreprisen renovering af kloak, badeværelser, facade mod gade og bagtrappe, udskiftning af stigstrenge, vand og afløbsinstallation, indbygning af vandmålere samt energioptimering af varmecentralen.

Byggeperiode 2022 Beliggenhed København Entrepriseform Hovedentreprise Bygherre Afdeling 84 v/Boligforeningen AAB
Ingeniør Friis Andersen Arkitekter A/S Arkitekt Friis Andersen Arkitekter A/S

Hvidovrebo1

HVIDOVREBO

Rasmus Friis A/S er i gang med energirenovering af 2 boligblokke med fokus på at bibeholde det arkitektoniske udtryk samt tagudskiftning, renovering af kældertrapper, etablering af nye lyskasser, døre- og vinduesudskiftning, montage af ventilatorer i badeværelser, udvendig facadeisolering med beklædning af teglstensskaller. Der skal også etableres nye altaner og monteres skydedøre for adgang til altaner.

Ved opstart af projektet, sikrede vi en tidlig inddragelse af beboerne ved at afholde et møde, hvorpå omfanget af hele byggeriet vil blive gennemgået, herunder tidsplan, forhold på og omkring byggepladsen, plan for bemanding og ikke mindst sætte rammerne for brugerinddragelsen gennem hele byggeriets periode fra april 2022 til januar 2023. Bebyggelsen er opført i 1951 og består af 42 almene boliger.

Byggeperiode 2022-2023 Beliggenhed Hvidovre Entrepriseform Hovedentreprise Bygherre FA09, HvidovreBo afdeling 3
Ingeniør Friis Andersen Arkitekter A/S Arkitekt Friis Andersen Arkitekter A/S