_29A6664

RØD LAGERBYGNING, CARLSBERG BYEN

Rød Lagerbygning, der ligger tæt på Carlsbergs hovedkon­tor, blev brugt som værksted og lagerbygning fra 1883, og er nu – nænsomt – på vej til at blive transformeret til en 10.000 m² erhvervsbygning.

I bryggeritiden fungerede bygningen som værksted og lagerbygning for de til bryggeriets tilknyttede håndværk, og er nu istandsat med opgraderede facader, og de gamle kældre, der oprindeligt blev anvendt til opbevaring, har fået nyt liv og vil indgå som en integreret del af det sam­lede projekt.

Der er bygget en ekstra etage på toppen af den ek­sisterende murstensbygning, der tilmed får en 400 m² tagterrasse med flot udsigt over Søndermarken og resten af kvarteret.

Byggeperiode 2021-2022 Areal 10.000 m2 Beliggenhed Valby Entreprisesum 50 mio. DKK
Entrepriseform Totalentreprise Bygherre CapMan Ingeniør Sweco Arkitekt Årstidernes

Rooftop6

ROOFTOP

Projektet omfattede en komplet etablering af et kontor til 60 medarbejdere på øverste etage af Big Bio beliggende i Nordhavn.

Det blev udarbejdet i tæt samarbejde med flere forskel­lige rådgivere, herunder arkitekter, ingeniører, akustik- og indeklimarådgivere mm.

Kontoret er som udgangspunkt et åbent kontorlandskab med en mødekerne i midten af etagen bestående af 4 telefonbokse og 4 mødelokaler samt enkelte kontorer og mødelokaler jævnt fordelt og inddelt af glasvægge.

Kontoret har to forskellige niveauer, da den ene del af bygningen har en hævet gulvkonstruktion grundet ventilationsanlægget fra biografen på den underliggende etage. Som udgangspunkt er alle facader glaspartier, og loftet af traditionelle trapezplader, hvorpå Rasmus Friis A/S (RFAS) har sprøjtet et akustikprodukt på for at udnytte den store arealoverflade som disse plader har. Derudover er der to toiletkerner og tekøkkener, ét i hver sin ende af etagen.

Byggeperiode 2021 Areal 900 m2  Beliggenhed København  Entreprisesum 11 mio. DKK
Entrepriseform Totalentreprise Bygherre NREP  Ingeniør Acting  Arkitekter SMO-Arkitekt

IMG_3994

BSV 69

Projektet omhandler renovering af omklædningsrum­mene, foyer og et øvelsesrum.

Øvelsesrummet er det første rum, som bliver renoveret. Rummet har været brugt som scene ud mod en gymnas­tiksal. Da salen bliver brugt hyppigt, fik vi at lukke af med en permanent væg beklædt med lister.

Det er Kriminalforsorgens Uddannelsescenter, der lejer bygningen. Eleverne går på sommerferie i juni og er tilbage i august, i sommerferieperioden renoverer vi om­klædningsrummene og Foyeren.

Byggeperiode 2021-2022 Areal 400 m2  Beliggenhed Birkerød 
Entrepriseform Totalentreprise Bygherre SBB  Ingeniør Acting  Arkitekter SMO-Arkitekt

Præsetemarkshusene (2)

PRÆSTEMARKSHUSENE

Rasmus Friis A/S har renoveret Præstemarkshusene for Boligselskabet Sjælland. Planen omfatter renovering af 89 eksisterende almene boliger. 68 af boligerne er flerfamiliehuse og 21 boliger er enfamiliehuse.

Opgaven omfattede både miljøsanering og genhusning af beboere i byggeperioden. Den færdige renovering på 79 boliger er fordelt på 48 boliger i flerfamiliehuse, 10 boliger i dobbelthuse og 21 boliger i enfamiliehuse. Ud over renoveringen blev der opført 12 nye rækkehuse fordelt på 4 bygninger med 3 rækkehuse i hver.

Byggeperiode 2019-2020 Areal 4.260 m2 Beliggenhed Roskilde Entreprisesum 63 mio. DKK
Entrepriseform Hovedentreprise Bygherre Boligselskabet Sjælland Ingeniør Lyngkilde Ingeniører A/S
Arkitekt SNA Arkitekter A/S

_29A8940

BALLERUP POSTHUS

Rasmus Friis A/S (RFAS) har ombygget det tidligere Ballerup Posthus til et foreningshus til kommunens borgere, og i RFAS er vi stolte over endnu engang at levere et godt projekt til aftalt pris og tid.

Arbejdet med at omdanne Posthuset fra et sted, der sendte pakker og breve mellem folk, til et sted, hvor man kan mødes ansigt til ansigt, er en stor succes. Efter planen slog det nye Posthus dørene op i september 2021.

Tankerne bag renoveringen var at skabe et hus, der kan lægge mure til alle de forskellige aktiviteter, som borgerne byder ind med. Derfor er der lagt vægt på, at huset er fleksibelt og kan anvendes til mange formål.

Byggeperiode 2021• Areal 2.300 m2  Beliggenhed Ballerup Entreprisesum 9,6 mio. DKK
Entrepriseform Totalentreprise Bygherre Ballerup Kommune

Ballerup3

BALLERUP RÅDHUS/PARKSKOLE

Rasmus Friis A/S har renoveret Ballerup Parkskole og Ballerup Rådhus i forbindelse med udvidelsen af rådhuset. Første trin i processen var at renovere de tidligere undervisningslokaler på Ballerup Parkskole, så det bliver tidssvarende kontorer og undervisningslokaler. Næste trin i processen var at etablere nye møde/samtalerum, hvor der i dag er storrumskontor på Rådhuset.

Byggeperiode 2019 • Areal 1.700 m2  Beliggenhed Ballerup Entreprisesum 7 mio. DKK
Entrepriseform Hovedentreprise Bygherre Ballerup Kommune Ingeniør Niras

_Z5B1725

FRIKVARTERET

Frikvarteret er et nyt boligkvarter mellem Helsinkigade og Århusgade i Nordhavn opført af Rasmus Friis A/S i totalentreprise. Dele af de eksisterende bygninger mod Helsinkigade er bevaret og integreret i 13 nyopførte gårdhavehuse med egen have og terrasse på taget.

Desuden består Frikvarteret af 10 rækkehuse og den eksisterende smedje er ombygget til 6 eksklusive rækkehuse. I hjørnet af Frikvarteret er der opført et punkthus på 6 etager med erhverv i stueetagen og 15 ejerlejligheder med altaner og stor fælles tagterrasse.

Alle bygningerne omkranser et hyggeligt gårdrum med sin helt egen charme.

Byggeperiode 2014-2016 Areal 7.655 m2  Beliggenhed København Entreprisesum 32 mio. DKK
Entrepriseform Totalentreprise Bygherre Tetrep Århusgade K/S Ingeniør Alectia A/S A/S
 Arkitekt Sangberg Architects, VLA, Jacob Kornum Arkitekter ApS v/Trine Schneider ApS

rfDSC1605

PELICAN SELF STORAGE

Pelican Self Storage er et nordisk opbevaringskoncept. Rasmus Friis A/S har bygget de 3 første sites i Danmark:
3.300 m2 ombygning og 400 m2 nybyggeri på Frejasvej i Hillerød. 2.500 m2 ombygning på Skodsborgvej i Virum.
5.900 m2 ombygning og 500 m2 nybyg på Buddingevej i Gladsaxe.

Alle 3 sites er indrettet i ældre nedslidte industribygninger, som er renoverede og indrettet til moderne lagerhotel og administration.

Byggeperiode 2010-2011 Areal totalt 12.600 m2  Beliggenhed Hillerød, Virum, Gladsaxe Entreprisesum 23 mio. DKK
Entrepriseform Totalentreprise Bygherre Pelican Self Storage Ingeniør Sweco Arkitekt Henning Larsen Architects

DSC0974

PORTHUSET

Et modulopbygget og lidt kedeligt 80’er byggeri i Virum, er åbnet op med et atrium og dele af facaderne er blødt op med listebeklædning, som giver huset sit eget særpræg.

Indvendig er nedhængte lofter og modulvægge fjernet, og der er indrettet åbne kontorarealer med glasvægge, med smagfuld belysning og indretning. Det triste modulbyggeri fremstår nu tidssvarende og imødekommende for husets medarbejdere og kunder.

Udover den totale indvendige ombygning, er der udført vinduesudskiftning, tag- og facaderenovering og i kælderen er der udført betonrenovering og injicering af revner i betonkonstruktioner. Total ombygning fra lager til kontorer hvilket har betydet ændringer af konstruktion og nye installationer. Ejendommen er ligeledes facaderenoveret med nye vinduer og efterisoleret med facadepudssystem.

Byggeperiode 2012 Areal 1.250 m2  Beliggenhed Virum Entreprisesum 8,5 mio. DKK
Entrepriseform Totalentreprise Bygherre Pelican  Arkitekt Jacob Kornum Arkitekter v/Trine Schneider

_P4A1016 2

RESTAURANT KADEAU 2

Totalrenovering af Kadeau’s tidligere nabolejemål på Christianshavn.

Her kunne Michelin Restauranten tage det næste skridt – både indretningsmæssigt og gastronomisk.

Lokalerne blev skræddersyet efter Kaduau-ejernes ønsker, så de kunne tilberede maden efter moderne nordisk og især bornholmsk forbillede. Bl.a. blev køkkenet indrettet med rygeovn.

En hyggelig gourmetrestaurant i international klasse indrettet med særligt præg af Bornholmske materialer.

I lejemålet er der udført helt ny kloak, el, vand, ventilation og varme. Der er leveret og monteret industrikøkken, personale- og kundetoiletter samt specialinventar.

Byggeperiode 2015 Areal 300 m2  Beliggenhed København Entreprisesum 8,5 mio. DKK
Entrepriseform Totalentreprise Bygherre C. W. Obel Ejendomme A/S Ingeniør Acting Bygherrerådgivning ApS
Arkitekt Trine Schneider ApS