Privatlivspolitik

1. INDLEDNING OG KONTAKTOPLYSNINGER

1.1.
I denne persondatapolitik beskrives det, hvordan Rasmus Friis A/S behandler dine personoplysninger, herunder når du 1) indgår en aftale med os eller 2) besøger vores hjemmeside.
1.2
Det er vigtigt for os, at du har tillid til, at vi behandler dine personoplysninger ordentligt. Derfor har vi de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige for at beskytte dine personoplysninger mod uberettiget adgang og brug. Vi anbefaler, at du læser denne privatlivspolitik grundigt igennem.
1.3
Rasmus Friis A/S er dataansvarlig og dermed ansvarlig for, hvordan dine
personoplysninger behandles af os og på vores vegne. Hvis du har spørgsmål til behandlingen, er du velkommen til at kontakte os: Rasmus Friis A/S, Rentemestervej 14, 2400 København NV, tlf.: +45 7011 8099, e-mail: info@rasmusfriis.dk

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI?

2.1
Personoplysninger er alle slags oplysninger, der kan henføres til dig som enkeltperson. Vi behandler forskellige oplysninger om dig afhængigt af dit forhold til os som angivet i punkt 1.1.. Hvis du giver os personoplysninger om andre, f.eks. familiemedlemmer, er du ansvarlig for at sikre, at de også får de oplysninger, der er angivet heri.
2.2
Når du besøger vores hjemmeside, behandler vi data om din aktivitet på vores hjemmeside såsom browser- og søgehistorik, enhedsoplysninger eller andet unikt ID, oplysninger om din enhed og software (f.eks. statistik over, hvilke sider du besøger, hvilke
sider du kom fra (”referral URLs”)), din IP-adresse (som kan vise din generelle placering) og oplysninger om tilgængeligheden og leveringen af vores annoncer. Vi indhenter også oplysninger gennem cookies, som er nærmere beskrevet i vores cookiepolitik.
2.3
Ud over ovenstående kan vi behandle oplysninger, som du har givet, når du har været i kontakt med vores kundeservice, f.eks. oplysninger om dine præferencer, familiesituation eller evt. klager du måtte have. Vi kan desuden indhente yderligere oplysninger om dig fra offentlige registre, f.eks. din adresse.

3. HVAD BRUGER VI PERSONOPLYSNINGER TIL?

3.1
Vi bruger ovenstående oplysninger til følgende formål:

• Sende og vise information, som vurderes at være relevant for dig (ud fra de
oplysninger, du har givet os) om det projekt, du har vist interesse for, og andre
projekter via e-mail og telefon.
• Sende og vise information, som vurderes at være relevant for dig ud fra
oplysninger, der er indsamlet ved brug af cookies, forudsat at du har givet samtykke
til brug af cookies (klik her for flere oplysninger om cookies, og hvordan man sletter
dem) via e-mail og telefon.
• Bruge oplysninger indsamlet ved brug af cookies til at spore din tidligere aktivitet på
vores hjemmeside, så vi kan give dig relevant information. Sporing er kun muligt,
hvis du har givet os din e-mailadresse eller anden information, der kan henføres
direkte til dig (du kan læse mere om sporing og om, hvordan du undgår sporing, i
vores cookiepolitik).
• Udarbejde, administrere og indgå købsaftaler, herunder til handlens berigtigelse
generelt.
• Administrere kundeforholdet, f.eks. kommunikation vedrørende et bestemt projekt,
kontakt gennem vores kundeservice osv.
• Sende markedsføringsmateriale og information om vores serviceydelser og
produkter ud fra den interesse, du har vist for vores udbud, dine
indretningspræferencer og tidligere køb.
• Foretage markeds- og kundeanalyser, markedsundersøgelser og udarbejde
statistikker.
• Opfylde vores juridiske forpligtelser og forsvare vores selskab mod evt. retskrav.
• Give feedback i realtid på, hvordan vores applikationer virker, for at sikre, at du ikke
oplever problemer med dem, og for at forhindre bedrageri og opretholde
sikkerheden af vores webtjenester.

4. HVORNÅR BLIVER PERSONOPLYSNINGERNE SLETTET?

4.1
Vi beholder dine personoplysninger, så længe som det er nødvendigt for at opfylde
ovenstående formål, eller så længe vi er retligt forpligtet til at opbevare oplysningerne,
hvorefter de bliver slettet i overensstemmelse med vores sletningsprocedure. Det vil sige,
at nogle oplysninger beholdes længere end andre., f.eks. beholdes
legitimationsoplysninger i henhold til hvidvaskningsloven i 5 år.
4.2
Hvis du fx indgår en aftale med os, opbevares aftalen og korrespondancen med
kundeservice (f.eks. vedrørende et krav eller lignende) i garantiperioden, for at vi kan
opfylde vore forpligtelser i henhold til aftalen. Vi kan også opbevare oplysninger længere,
hvis det er nødvendigt for at forsvare vores selskab mod evt. krav.
4.3
Cookies udløber inden for en nærmere fastsat periode som angivet i vores cookiepolitik,
som du kan læse her.

5. HJEMMEL FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

5.1
I de fleste tilfælde behandler vi dine oplysninger for at kunne levere den ønskede service
eller opfylde købsaftalen.
5.2
I visse tilfælde, f.eks. når vi sender markedsføringsmateriale og information om vores
serviceydelser og produkter og/eller udarbejder markeds- og kundeanalyser,
markedsundersøgelser og statistikker, sker behandlingen på grundlag af et samtykke.
5.3
Noget databehandling er baseret på legitime interesser, som optimering af vores salgs- og
marketingsaktiviteter, bedrageribekæmpelse, markedsundersøgelser, funktionalitet på
hjemmesiden og til statistisk analyse.

6. HVEM VIDEREGIVER VI DINE PERSONOPLYSNINGER TIL?

6.1
Når vi sender dig nyhedsbreve eller information om vores projekter, videregiver vi dine
oplysninger til andre selskaber i TETRIS-koncernen (f.eks. til markedsføringsformål eller
for at udvikle serviceydelser og kampagner) og selskaber uden for koncernen, som leverer
tjenester til os (som IT-tjenester, sælgers pengeinstitut, ejendomsadministrator,
berigtigende advokat, kundeservicefunktioner, mæglere, salgskonsulenter). Vi videregiver
også dine personoplysninger til myndighederne, hvis det er krævet ved lov eller
administrativ beslutning.
6.2
De selskaber, som vi videregiver oplysninger til, må kun behandle dem i henhold til vores
instruks, og vi sikrer et højt sikkerhedsniveau for dine personoplysninger gennem vores
aftaler. Hvis vi overfører dine oplysninger til eksterne selskaber uden for EU/EØS, sikrer vi,
at der er truffet passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder ved at benytte EuropaKommissionens standardkontraktbestemmelser om dataoverførsel (som findes på EuropaKommissionens hjemmeside) i vores aftaler med parter, som modtager personoplysninger.

7. DINE RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED BEHANDLING AF DINE OPLYSNINGER

7.1
I henhold til gældende lovgivning om databeskyttelse har du følgende rettigheder i
forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger:

• Retten til indsigt, dvs. ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger om dig vi
behandler, samt at få udleveret en kopi af dem
• Retten til berigtigelse, dvs. ret til at få forkerte oplysninger rettet
• Retten til sletning, dvs. ret til at få dine personoplysninger slettet
• Retten til begrænsning af behandling, dvs. ret til at kræve, at vi begrænser
behandlingen, f.eks. hvis du bestrider nøjagtigheden af de personoplysninger, vi
behandler
• Retten til dataportabilitet, dvs. ret til at anmode om, at dine personoplysninger
overføres fra os til et andet selskab
• Retten til at gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger – særligt
når vi behandler dine oplysninger til brug for direkte markedsføring
• Retten til at trække dit samtykke tilbage. Dette påvirker dog ikke lovligheden af den
behandling, der har fundet sted med dit samtykke, inden du trak dit samtykke
tilbage.
• Retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed (Datatilsynet), hvis du mener,
at vores behandling ikke overholder gældende lovgivning om databeskyttelse.

7.2
Nogle af ovenstående rettigheder gælder kun i visse situationer. Hvis du ønsker at gøre
ovenstående rettigheder gældende, skal du henvende dig gennem kontaktoplysningerne
ovenfor.